Haber Detayı
30 Ağustos 2020 - Pazar 15:46
 
Diyarbakır’daki STK’lar: Yapılan ihale kenti 2'ye böldü
Diyarbakır’daki STK’lar, Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından “5. bölge müdürlüğü mıntıkası Diyarbakır şehir merkezi km:500+000 - 504+000 arasına panel tipi ihata yapılması” adı altında yapılan ihalenin, kente herhangi bir faydası olmadığı için kent merkezini 2’ye böldüğünü ve kent sorunlarına bir yenisini daha eklediğini öne sürdü.
GÜNDEM Haberi


MÜCADELE HABER- Diyarbakır’daki STK’lar, Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından “5. bölge müdürlüğü mıntıkası diyarbakır şehir merkezi km:500+000 - 504+000 arasına panel tipi ihata yapılması” adı altında yapılan ihalenin, kenti ikiye böldüğünü ve kent sorunlarına bir yenisini daha eklediğini öne sürdü. İhalenin ÇED raporu, fen, sanat, sosyal, kamu yararı ve hayat gibi olguların dikkate alınmadan yapıldığını savunan kentteki STK’lar,  “Bu projenin Diyarbakır halkına hiçbir fayda sağlamayacağını ve halkın yaşam kalitesine olumsuz yönde etki yapacağını düşünmekteyiz. Biz  Sivil Toplum Örgütleri olarak; bu projenin  yeniden değerlendirilmesini ve yeni bir planın şehrin bu güne kadarki gelişimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıp uygulamaya konulmasını bütün kalbimizle inanarak destekliyoruz. Kentin gelişimini engelleyecek, hatalı ve değersiz gelişmelere sebep olacak uygulamalardan vazgeçilmemesi halinde, hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” diyerek ihale çalışması için çözüm önerilerinde bulundu.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin Diyarbakır’daki STK’ların yazılı olarak yaptığı ortak açıklamada şu iddialara yer verildi:

 

 “Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2020/184956 ihale kayıt numarası ile 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI DİYARBAKIR ŞEHİR MERKEZİ KM:500+000 - 504+000 ARASINA PANEL TİPİ İHATA YAPILMASI adı altında bir ihale yapmıştır.

 

Bu ihaleyle kent merkezini başından sonuna kadar ikiye bölen tren hattının her iki yanına 50 cm yüksekliğinde beton duvar, üzerine 180 cm yüksekliğinde panel çit ve 50 cm yüksekliğinde jiletli tel yapılması planlanmıştır.

 

İhale kentin son yıllarda gerçekleştirilen bütüncül gelişmelerine dikkat edilmeden ve bugüne kadar uygulanan kent dinamikleri ile paylaşım iradesine başvurulmadan gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, yapılan bu proje ile kentin; eğitim, sosyal,psikolojik ve ekonomik yaşamı ile yaşam kalitesi gözden ırak tutulmuştur.

 

İdari kurumların kente dair bir planlama yaparken teknolojik, bilimsel verileri sosyal verilerle birleştirip analizler yaparak, insanı esas alanprojeler geliştirmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Maalesef Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait bir raylı sistemimiz, hala değiştirilmeyen bir kara tren ile devlet demir yolları bu kentte çalışmaları yürütmektedir. Yine kentin tam merkezinde kalan bu sistem cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana hiç revize edilmemiştir ve şehir merkezinde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır.

 

Bu proje ile şehir baştan sona ikiye bölünmekte ve kentin sorunlarına bir yenisi daha eklenmektedir.

İlgili proje bütünüyle ele alındığında, raylı sistemin etrafında planlanan ve ihalesi yapılan bu korkulukların fen, sanat ve sosyal hayat gibi olguları dikkate almadan yapıldığı görülmektedir.

Yayalar, hayvanlar, araçlar gibi kentin temel unsurları için hiçbir geçişin gözetilmediği ve bununla ilgili herhangi bir önlemin de alınmadığı görülmektedir.

Çalışmayla ilgili görüştüğümüz yetkililerin dile getirdikleri sorunlar, sundukları raporlar, alanda yaptığımız keşifler ve teknik değerlendirmeler sonucunda; bütün karar ve uygulamaların bilim ve teknikten yoksun, herhangi bir ÇED raporu olmaksızın hazırlandığı görülmektedir.

Kamu yararı ilkesinin hiçbir surette gözetilmediği değerlendirilmektedir.

Uygulamasına geçilmiş projede yukarıda sayılan hiçbir asgari önlem alınmamıştır.

 

Ayrıca,

●             Ofis semtindeki yaya geçiş noktaları kapatılmakta,

●             Ofis-Koşuyolu-Batıkent Sitesi ve bölgede bulunan anaokulu, ilköğretim, liselerde eğitim gören öğrencilerin geçişleri engellenmekte,

●             Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, sanayi sitesi kullanıcılarının ve esnafın ihtiyaç ve taleplerine yönelik yaya, araç geçişleri kısıtlandırılmakta,

●             DSİ 10. Bölge Müdürlüğü çevresinde bulunan eğitim yapıları ile tren yolunun diğer tarafında kalan yerleşim bölgesinden burada eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ulaşımı engellenmekte

●             Yenişehir Belediyesi ve yakınında bulunun Alışveriş merkezi gibi yoğun yaya kullanıcısı olan alanlara yaya erişimi ortadan kaldırılmakta,

●             Eski Tekel Fabrikasından Eğitim Araştırma Hastanesine, oradan 4. Sanayi Sitesine kadar ki güzergahta hiçbir yaya ulaşımı bırakılmamakta,

●             Eğitim Araştırma Hastanesi ve 4. Sanayi Sitesine kadar ki güzergahta yoğunluklu küçükbaş olmak üzere hayvan otlatan vatandaşların geçişleri engellenmekte,

●             Şehrin bazı bölgelerinde yaşamını sürdüren sahipsiz veya yabani hayvanların yaşamı hiçe sayılmakta ve bu hayvanlar kentin bir bölgesine hapsedilmekte,

●             Tren yolunun her iki tarafında bulunan ailelerin, komşuların, esnafın tüm ilişkileri koparılmaktadır.

 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, milyonlarca liralık yatırımın izlenen yöntem itibariyle yerinde olmadığı ve toplumu son derece rahatsız edeceği düşünülmektedir.

Bu projenin Diyarbakır halkına hiçbir fayda sağlamayacağını ve halkın yaşam kalitesine olumsuz yönde etki yapacağını düşünmekteyiz.

Nitekim yetkililer ile yaptığımız toplantılarda, bahsettiğimiz konuların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmış ve bu eksikliklerin ne zaman ve ne şekilde giderileceğine dair herhangi bir işarete şahit olunamamıştır.

Bu nedenle, kent için çok önemli olan ve yaşamın her alanını ilgilendiren, başta yaya ulaşımı olmak üzere, kent dokusuna, ekonomiye, doğaya, toplum ilişkilerine vb. birçok konuya etki edecek bu uygulamanın çok basit ve dar bir çerçevede ele alındığını düşünmekteyiz.

Bütün bu tespitler sonucunda projenin bilimsel ve teknik yeterlilikten, toplumcu olmaktan ve kamu yararından bu kadar uzak düzenlenmesibizleri rahatsız etmektedir.

 

Bu çalışma hakkında kentin dinamikleri ile beraber yapılabileceğine inandığımız çözüm önerileri şunlardır:

●             Çalışmaların bir an önce durdurulması, gerekli saha tespitleri, teknik veriler, ÇED raporu hazırlanarak ihtiyaç duyulan noktalarda uygulama yapılmasının sağlanması,

●             Taşıma amacıyla kullanılmak üzere şehrin dışından geçen ayrı bir hat yapılması ve Yük trenleri ile ve tehlikeli madde sevkiyatının bu hattan gerçekleştirilmesi,

●             Mevcut hattın, çağın gereklerine ve teknolojisine uygun hale getirilmesi suretiyle sadece yolcu taşıma için kullanılması

 

Diyarbakır var olduğu günden bugüne kadar tarihin her döneminde insanlığın izlerini biriktirmiş ve günümüze kadar eşsiz değerde miras ve hafıza bırakmıştır.  Bu mirasa sahip çıkmak, korumak ve geleceğe taşımak bu kentte yaşayan, misafir olan veya görevle gelen her bireyin olduğu gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve toplum dinamiklerinin sorumluluğudur.

 

Bu minvalde, biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak;bu projenin yukarıda saydığımız sorun ve öneriler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini ve yeni bir planın şehrin bu güne kadarki gelişimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıp uygulamaya konulmasını bütün kalbimizle inanarak destekliyoruz.

Kentin gelişimini engelleyecek, hatalı ve değersiz gelişmelere sebep olacak uygulamalardan vazgeçilmemesi halinde, hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

 

İşte ortak açıklamayı yapan kentteki STK’lar:

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI, DİYARBAKIR BAROSU, DİYARBAKIR TİCARET BORSASI, TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ, DİYARBAKIR TABİP ODASI, DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ, SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ, AMED KESK ŞUBELER PLATFORMU, GÜNEYDOĞU GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ, DİSK DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ, ORTADOĞU SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, TURSAB DİYARBAKIR BÖLGE BAŞKANLIĞI, DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ, DİYARBAKIR TURİZM PLATFORMU, TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİDİYARBAKIR ŞUBESİ, HAK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KADIN MECLİSİ, TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU, TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU.  (Haber Merkezi)

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Diyarbakır’daki, STK’lar:, Yapılan, ihale, kenti, 2'ye, böldü,
Haber Videosu
Yorumlar

Bizim Gazete
Yazarlar
Arşiv
Haber Yazılımı