İdare ve Baskı Yeri:

Güneydoğu Ofset Matbaacılık San. A.Ş.

İnönü Cad. Eğri Sok. No:25

TLF: 0412 224 02 81

FAX: 0412 224 18 70

DİYARBAKIR

Tüm Hakları Mücadele Gazetesine aittir.