Yazı Detayı
24 Mart 2020 - Salı 12:50
 
Diyarbakır’ın musiki kültürü (5)
M. Sıddık Algül
 
 


Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi, ‘Tezkire-i
Şuara-yıÂmid’ adlı eserinde Diyarbakır’daki
şiir meclislerinden bahsederken Urfalı Nabi’nin
bir gelişinde şehrin muğanniyan ve hanendeganı
Nabi’ye hürmeten onun şiirlerinden okumayı
kararlaştırdıklarını zikretmektedir. Bu bağlamda
AhmedVerdî Çelebi ile ilgili şu bilgileri de
nakletmektedir: “Sıra icra-yınağamat-ı ruh-efzaya
gelince ibtida ser-amed-i hanendeganzergerAhmedVerdî
Çelebi-i Amidi, hicaz makamında
ve zencir usulünde Nabi-i nüktedanın
şu gazel-i nefisini gayet latif bir surette okumuştur.
Seni tebrîde benden olsa ada ittifak
üzre! Ne baküm var hulus elbette ğalibdir
nifak üzre! Gubar-ı vahşet olmaz damen-i sahra-
yı vahdette! Selâm eder bu deştin kebkibaze
iştiyak üzre.”
AhmedVerdî Çelebi, aynı zamanda şair idi.
Aşağıdaki dörtlük ona aittir.
Ruyinebevzedecek bağda bir gül yoğ iken,
Ne hata eylediler zülfüne şebbu dediler.
Bilmedim aklımı kimdir dağıdan başımdan,
Kimi kakül, kimi perçem, kimi
giysu dediler.
Ali (Ahu) mahlaslı Ali, Diyarbakır’da
doğmuş ve XVII. yüzyılda vefat etmiştir.
Bektaşi tarikatına mensup, gençliğinde Karaoğlu
namıyla şöhrete kavuşmuş, daha sonra “Baba
Ahu” lakabıyla anılmıştır. İlk eğitimini Diyarbakır’da
alan Ahu, sonra İstanbul’a gitmiştir.
Musikinin ilmi ve ameli yönünde başarılar
göstermiştir. Türkü, nefes ve ilâhiler yazıp
besteleyerek saz eşliğinde icra eden Ahu,
Sultan IV. Murad’ın takdirini kazanarak padişahın
hanendeleri arasına katılmıştır. Sultan
IV. Mehmed’in hanendeleri arasında da yer
alan Ahu, bu dönemin musikişinasları arasında
mümtaz bir yere sahip olmuştur. Bir şarkı
mecmuasının olduğu ifade edilmektedir.
Bektaşi saz şairi Ahu’nun sade bir
Türkçe ve hece vezniyle yazmış olduğu nefes
ve ilâhîlerine bazı mecmualarda rastlanmaktadır.
İkrar verdim dönmem ElestBezmi’nden,
Verdiğim ikrarı imandan aldım.
Başka seyran gördüm çeşmim neminden,
Muhabbeti ben ol seyrandan aldım.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamede
Diyarbakırlı musikişinas Yahya Çelebi’nin talebesi,
İstanbul’da yaşayan hanende ve usulbend
olarak zikrettiği Karaoğlan’ın gençliğinde Karaoğlu
namıyla şöhrete kavuşmuş Ahu olma
ihtimali söz konusudur. Avni Erdemir, Anadolu
Sahası Musikişinas Divân Şairleri adlı kitabında
Ahu’yu “musikişinas divan şairi” olarak değerlendirmektedir.

 
 
 
Etiketler: Diyarbakır’ın, musiki, kültürü, (5),
Yorumlar
Diğer Yazılar
DOĞU ANADOLU'DA KADIN VE AİLE
DİYaRBaKIR’In SİYaSİ VE Dİnİ TaRİHİ (23)
DİYaRBakIR’In SİYaSİ VE Dİnİ TaRİHİ (22)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (21)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (20)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (19)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (18)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (17)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (16)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (15)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (14)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (13)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (12)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (11)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (10)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (9)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (8)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (7)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (6)
Diyarbakır’ın Siyasi Ve Dini Tarihi (5)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (4)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (3)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (2)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (1)
Diyarbakır’da kültür ve bilim
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-7
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-6
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-5
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-5
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-4
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-3
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-2
Diyarbakır’ın musiki kültürü (10)
Geçmişten Günümüze Hastalıklar-1
Diyarbakır’ın musiki kültürü (9)
Diyarbakır’ın musiki kültürü (8)
Diyarbakır’ın musiki kültürü (7)
Diyarbakır’ın musiki kültürü (6)
Diyarbakır’ın musiki kültürü (4)
Diyarbakır’ın musiki kültürü (3)
Diyarbakır'ın musiki kültürü (2)
DİYARBAKIR’IN SİYASİ VE DİNİ TARİHİ (19)

Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı